Österlens Museum i Simrishamn, en del av Sverige

Bara Österlens Museums lokaler är inhysta i ett kulturhistoriskt arv som redan på utsidan berättar mycket och vår kulturhistoria. Österlens Museum ligger i den gamla köpmanna och redargården, Björkengrenska Gården i Simrishamn. Bara lokalerna har anor från mitten av 1800-talet och är belägna på Storgatan 24. Nu kan vi enkelt förstå att Österlens Museum är ett museum som innehåller stora delar av vår Svenska kulturhistoria.

Gården har fått sitt namn efter den Svenska skeppsredaren Björkengren, som byggde och skapade denna fantastiska byggnad. Detta unika Svenska museum har också unika samlingar. Här kan ses textil och allmogekonst, delar av den Svenska sjöfartens historia, fiskehistoria samt välbevarade föremål från forntiden. Dessa föremål har ställts ut för allmänhetens kännedom om vår fantastiska kulturhistoria och ägs av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne.

För en kortare tid sedan så har en renovering utförts av Österlens Museums lokaler, som det under lång tid varit i behov av. I samband med detta ökades brandsäkerheten. Arbetet kunde utföras med hjälp av en donation av fyra miljoner kronor, samtidigt med ett tillskott på tre miljoner från Simrishamns Kommun.

Som extra tillägg så finns det en museiträdgård med fri entré, som är öppen dagligen för allmänheten. Denna trädgård anlades i Carl von Linné inspirerad stil som en hyllning till vår floras mästares besök i Simrishamn 1749.

Redan ordet Österlen, ger oss Svenskar som känner till det en känsla av en vacker del av Sverige och för på något sätt ett lugn med sig. Nu när vi också kan se delar av vårt kulturhistoriska arv i denna vackra del av Sverige, så är det verkligen dags att göra ett besök till Österlen och samtidigt besöka deras nyrenoverade och intressanta museum.

Comments are closed.