Järnvägens museum Ängelholm

Ängelholms Järnvägsmuseum startades 1998, det gick då under namnet Banmuseet. Banverket ansvarade för museet i Ängelholm och tog också över Gävles Järnvägsmuseum från SJ år 2003. Sommaren 2005 slogs museerna samman och hade en gemensam chef som var placerad i Gävle. I maj 2006 så bytte museet namn från Banmuseet till Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm.

Våren 2010 så tog det nybildade trafikverket över alla banverkets verksamheter och blev ny ägare till Sveriges Järnvägsmuseum, Banverket avvecklades. Två år senare så övergick Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm från Trafikverket till Ängelholms kommun och lite senare samma år så byter museet namn igen, den här gången till Järnvägens museum Ängelholm. Trafikverket stannar dock kvar som medfinansiär i verksamheten de närmaste fem åren.

Museets lokaler ligger på en 2000 kvadratmeter stor yta och är från början ett ombyggt lokstall från 1898.  Flera gånger per år så visas även olika utställningar med varierande teman men oftast med anknytning till järnvägens historia. Vid större evenemang så brukar museet anordna ångtågskörning på museets område och ibland även ute på linjen. Järnvägens museum Ängelholm är öppet mellan tisdag och söndag året om, under sommarmånaderna så är de även öppna på måndagar.  Att gå på Järnvägsmuseum är ett billigt nöje, gratis för barn upp till 19 år och endast femtio riksdaler för den vuxne och 30 kronor för pensionärer och studenter. På sommaren så finns det populära minitåget som åker runt på en liten bana på museets utomhusområde. För endast tio kronor så får man sig en liten tur.

Comments are closed.